Forside| Nyttig viden| Om wirksomhed.dk| Opret konto| Kontakt  

 

Virksomhed

Gruppe

Personlige

Website

Ydelser

   

Forside > Nyttig viden

Abonnementsvilkår for anvendelse af wirksomhed.dk

Abonnementets varighed og fakturering

Abonnementet træder i kraft ved tilmelding og tegnes for 6 måneder ad gangen. Opsiges abonnementet skriftligt inden 14 dage efter tilmelding, betragtes abonnementet som ikke ikrafttrådt. Første faktureringsperiode løber fra tilmeldingsdatoen til udgangen af et kalenderkvartal. Herefter faktureres halvårligt forud.

Abonnementets omfang

Abonnementets omfang kan løbende ændres i form af ekstra moduler og brugere. Omfanget fremgår af applikationen under menupunktet Indstillinger/Licens.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykkerskrivelse med gebyr på kr. 100,00. Såfremt abonnementet fortsat ikke betales inden 8 dage efter rykkerskrivelsens udstedelse, kan wirksomhed.dk spærre adgangen til wirksomhed.dk.

Aftalens ophør

Aftalen kan gyldigt opsiges skriftligt en måned før abonnementets udløb. Aftalen kan ikke opsiges for en allerede tegnet abonnementsperiode. Opsiges abonnementet ikke, betragtes det som forlænget med et yderligere kvartal.

Driftsstabilitet

Driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer, som ikke kan styres af wirksomhed.dk, er wirksomhed.dk uvedkommende. For at yde brugeren den bedst mulige service, er det nødvendigt periodisk at udbygge / udskifte teknisk anlæg samt foretage softwareopdateringer mv. I den forbindelse forbeholder wirksomhed.dk sig ret til, efter rimeligt varsel, at foretage kortvarige afbrydelser. Afbrydelser vil dog blive tilstræbt gennemført i tidsrummet kl. 21:00-06:00.

Ejendomsret til produktet og applikationen

Produktet og applikationen er ophavsretligt beskyttet og tilhører fuldt og helt wirksomhed.dk. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes wirksomhed.dk, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden kan eje det design som omkrandser wirksomhed.dk´s produkt og applikation.

Ejendomsret til data

Kunden ejer og kan frit disponere over data i systemet. Dog tilbage holder vi den enkelte bruges private noter og beskeder. Ophører en aftale - enten pga. abonnementsopsigelse eller misligholdelse - har virksomheden og brugerne stadig adgang til systemet i 30 dage efter abonnementets ophør.

Eksisterende data

kan i denne periode eksporteres og sendes på CD-ROM, uden personligte data. 120 dage efter abonnementets udløb vil alle data blive endeligt slettet. Det tages gebyr for denne service intil en funktion er bygget.  

Ændringer i produktet/applikationen

wirksomhed.dk forbeholder sig ret til løbende at foretage opdateringer og forbedringer til applikationen.

Prisstigninger

wirksomhed.dk garanterer, at der ikke foretages prisstigninger på de ved kontraktens indgåelse eksisterende moduler, ud over stigninger svarende til stigningen i nettoprisindekset eller maksimalt 10% pa.

Forsinkelser og fejl

I tilfælde af tekniske problemer - f.eks. strømsvigt eller andre unormale forhold - vil arbejdet blive udført hurtigst muligt og uden unødig forsinkelse. Ved opkobling påtager wirksomhed.dk sig intet ansvar for forsinkelser, fejl eller mangler som følge af svigt eller fejl på modemudstyr, ADSL-forbindelser, linier, installationer mv. henhørende under de offentlige eller koncessionerede telefonselskaber.

wirksomhed.dk ansvar

wirksomhed.dk påtager sig intet ansvar for rigtigheden af de data, som kunden indtaster i systemet. wirksomhed.dk er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, der skyldes fejl eller forsømmelse hos denne, men er ikke ansvarlig for de fejl, som der kan være i den tilrådighed stillede applikation.

Tavshedspligt

wirksomhed.dk har tavshedspligt om alle informationer, wirksomhed.dk måtte komme i besiddelse af om kunden. wirksomhed.dk skal derudover sikre, at modtagne oplysninger ikke videregives eller anvendes til andre formål end de, der følger det aftalte, medmindre kunden giver forudgående skriftlige samtykke hertil, samt, at alle data behandles sikkerhedsmæssigt forsvarligt og fortroligt.

Tvister

Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved retten på det sted, hvor wirksomhed.dk udøves eller har hovedkontor.

Søborg, januar 2004

<< Forrige  -  Næste >>

 

Hvad er wirksomhed.dk?
Hvorfor wirksomhed.dk?
Spørgsmål
Abonnementsvilkår
Godt i gang
Opret konto

 
   
Copyright © 2005 wirksomhed.dk